Dirty Dozen

Dirty-13-small900

Detta är 15/18-delar av The Dirty Dozen of Honorable Golfers 2014. Ett av de äldsta ”onsdagsgängen” På Rya Golfbana.
Gruppen grundades 1986 av Clasgöran Strömgren, Anders Engström, Christer Berg, Thomas Lorichs, Björn Lindblad och några till, som ville göra lite mer av vår golfgemenskap. Fortfarande med från starten är ständige sekreteraren, Clasgöran Strömgren samt skaparen av det storvulna namnet, Christer Berg, Anders Engström och Björn Lindblad.

Year31 år med Dirty Dozen. Kompletterat av sekreteraren Clasgöran Strömgren.
De flesta som var med i inledningen hade sedan flera år spelat tillsammans, ofta tidiga söndagmorgnar på Mölle. Att vi bytte till Rya berodde på att några flyttade söderut, det blev för långt upp till Kullaberg. Dirty Dozen stiftades på Thomas Lorichs kontor på Kullagatan. Någon kom på namnet Dirty Dozen, jag tror det var Christer Berg, det bestämdes att vi skulle vara max 12 och att handicapen som man fick tillgodogöra sig skulle vara max 18. Nya vänner kom till och vi blev äldre, så numera finns ingen maxgräns för handicapen. Att vi förblir runt 18 medlemmar tycks vara en bra siffra, fler kan bli bekymmersamt att administrera.
I samband med att jag nu som avgående sekreterare skriver in vinnaren år 2016 – Tage Sahlstrand – kan jag konstatera att antalet aktiva medlemmar bara varit 14. Av dem har Stellan Borg, pga sjukdom inte kunnat deltaga alls, PA Hübinette bara deltagit en gång, Hans Bernunger tre, Christer Berg 6 och sekreteraren 7. – Av antalet möjliga rundor som brukar ligga mellan 22–24.
Det faktum att Clasgöran Strömgren, Anders Engström och Stellan Borg av olika skäl avsagt sig spel inför 2017 innebär att man inför nästa spelår behöver ta in nya medlemmar. Lars Öijer har tagit på sig ansvaret för detta och har redan fått ett positivt besked från tidigare medlemmen Håkan Engstrand.

Resultatrapporteringen nedan för ”Årets Golfare” är hämtad från namnplaketterna på  trofén och vittnar om att det inledningsvis gällde bästa scoren under den avslutande rundan, och att det var poängbogey som gällde. Resultatet från 1987 antyder att det kan ha rört sig om 36 hål för finalen. Så småningom etablerades systemet med slaggolf och de åtta bästa rundorna under året, senare reducerat till de bästa sex rundorna. För att göra finalrundan mer betydelsefull för slutställningen skulle det dubbla antalet slag räknas.
Påpekas skall också att 2016 sågs som ett jubileumsår men så vitt jag förstår var det redan 2015 vi firade 30 år.
Nu går vi på det 32:a!

DIRTY DOZEN, ÅRETS GOLFARE GENOM ÅREN.

1986 Clasgöran Strömgren, 37 p • 1987 Bengt Thelin, 69 p • 1988 Bernt Rannestig • 1989 Christer Berg • 1990 Claes Bluhme • 1991 Bernt Rannestig • 1992 Claes Bluhme • 1993 Claes Bluhme • 1994 Björn Lindblad • 1995 Lars Hilton • 1996 Willy Bandhold • 1997 Bengt Thelin • 1998 Bengt Thelin • 1999 Christer Carlsson • 2000 Lars Hilton • 2001 Lars Hilton • 2002 Bengt Thelin • 2003 Christer Berg • 2004 Christer Berg
2005 Bengt Thelin • 2006 Christer Berg • 2007 Christer Wernrud • 2008 Christer Berg • 2009 Christer Berg • 2010 Christer Berg • 2011 Christer Wernrud • 2012 Anders Engström 2013 Christer Wernrud • 2014 Kjell Jönsson • 2015 Anders Engström • 2016 Tage Sahlstrand