Van den Bergh Foods

Van den Berg Foods var namnet på det holländska livsmedelsföretaget inom Unileverkoncernen när det 1992 flyttade sitt huvudkontor till Helsingborg.
Ett av de första jobben för dem var att göra en översiktsillustration av hela anläggningen belägen ute vid Sydhamnen i Helsingborg.

 

 

 

 

 

 

Under de följande åren hade vi mycket att göra med de olika marknadsavdelningarna på Van den Bergh Foods. Men mest kontinuitet hade vi i samarbetet med deras informationsavdelning. För dem gjorde vi personaltidningen ”Booomerang” som utkom med sex nummer om året under åren 1993 – 1999. Lena debuterade i den tidningen också som krönikör med ett antal texter under rubriken ”Spanarna”.
Van-den-Boom

Lenas-freezer