Artist Center

Clasgörans första tid i Skåne var som ateljechef för sydsveriges första ateljé inriktad på att vara ett stöd och produktionskomplement till de etablerade reklambyråerna i staden.
Vi bestod av ett gäng som etablerades i Gumaelius gamla lokaler vid Stortorget i Malmö. Höst upp i ett patricierhus med fantastisk utsikt över hela staden.
Så här presenterade vi oss då.


AC-1

AC-2-3

Ett av mina jobb från denna tid bestod i att med penna, papper och fotostatmaskin göra denna introduktionsfolder. Dessutom, med papper och penna samt en,  för dåtiden ”fantastisk” fotostatmaskin, göra nedanstående illustrationer och annonser.Cyc 123Cyc 456