Bildarbete/Logos

Detta är områden där vi gjort en hel del under åren.
BILDARBETEN
Det kan här handla om friläggningar av bilder, helt fria eller för inplaceringar i andra bakgrunder. Att göra rena produktbilder av produkter fotograferade i en brokig miljö, eller att förändra alla eller några av färgerna i en bild till exempel.
Detta har vi mycket rutin på och priset är från 50:-/st för enklare varianter till 200:-/st för mer komplicerade. Exemplen nedan är på en enkel friläggning för 50:-/st. och en
friläggning och sammanslagning av två bilder för 150:-.

LOGOTYPER
Vårt äldsta exempel är en klassiker vid det här laget. Den gjordes i slutet av 50-talet när jag, Clasgöran, jobbade på Annons-Svea i Stockholm. Ateljéchef där var Billy Good som också var mycket aktiv i den spirande miljörörelsen. Han gav mig i uppdrag att göra ett ”märke” för rörelsens slogan – Håll Naturen Ren – att sättas på de papperspåsar som i sin tur skulle stoppas i en trådkorg fäst på insidan av passagerarsätets sidofönster.

Som alla kan förstå är det nog ett av de mest reproducerade ”märkena” överhuvudtaget, i alla fall i Sverige. Förutom alla lokala varianter så har den sedan dess ju tryckts i miljonupplagor på burkar och andra förpackningar av alla de slag.

Våra övriga logotypedesigner kan inte tävla i upplaga, men kanske i formen.
Här följer några exempel:

Loggan till Bädd&Bad är faktiskt gjord ca tjugo år senare.
Likheten med den för ”Håll Naturen Ren” är en ren tillfällighet. Färgerna var redan 1969 etablerade inom företaget Bädd&Bad – om än med annan form.

Logotypen för Stenströms är skapad av Lena och är i Guld och silver i original.


Refcon är konsulter i värme och kyla och ligger i Lund.

Penit skapades för den första versionen av Anotos ”datapenna”.


Lena gjorde också denna logo för en samarbetsorganisation inom handikapp.