6X

För några år sedan fick jag, Clasgöran, för mig att börja måla. Min idé var att skapa 6 versioner av olika motiv i min närhet. Det innebar 6XDOMSTEN i ett första skede och senare när vi flyttade till Viken 6XVIKEN som en naturlig följd.

6XDOMSTEN6XVIKEN