Miniböcker

Det här är en idé som utvecklats ur senare års nya möjligheter att trycka böcker även i mindre upplagor. Vi har gjort några sådana och exempel med kostnader hittar du i denna lilla presentation av Miniboken.