Hovrätten

För Hovrätten över Blekinge och Malmöhus har vi förutom en Minnesbok (som visas under böcker) gjort en broschyr som berättar Hovrättens historia, en utställning i lokalerna med de ursprungliga urkunderna och en besöksbroschyr på fem språk som beskriver vad som händer i en rättssal.

Historiken kring Hovrätten utformades så här.
Klicka här så får du se innehållet.


Informationsbroschyren om hur en brottmålsrättegång går till utformades
efter samma basprincip. Klicka här så får du se mer.