HFR / NHS

International Federation of Hard of Hearing people.

Ett namn som, av förklarliga skäl gärna förkortas. Svenska HFR är en del av den organisationen som vi gjort logotype, folder och konferensmaterial till.

IFHOH-fol

 

 

 

 

 

 

 

 

HFR är en del av den nya samverkansorganisationen för svenska handikapprörelser –LikaUnika. Genom HFR har vi också gjort den nya logotypen för LikaUnika.


Via HFR har vi också gjort logotypen för Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitée.
Den blev en ”öronformad” flagga med ländernas färger.

NHS-Flag

För NHS håller vi just nu på med en handbok för hur man installerar en Teleslinga. Vi gör den i både tryckt och digital form och på sex språk.

Den svenska versionen kan du titta på här.


Tillbaka