Byaluren


Byaluren, Vikens egen tidning, utges av Vikens Kultur- och Byaförening och utkommer vår och höst. Till den har vi gjort layouten sedan 2003. I det ligger också att administrera produktionen och att hålla kontakt med annonsörer och föreningar i området. Uppdraget har också inneburit att, tillsammans med övriga redaktionen, redigera och bygga en tidning. På senare tid också att skriva en del av artiklarna i den. Redaktionen består numera av Olof Engvall, chefredaktör och ansvarig utgivare, Kjell Näslund, Lotta Strömgren Jönsson och Pehr Frykman. Vår husfotograf är, från och med nummer 43 som kom ut hösten 2015, Fredrik Rege.
Vill du läsa det senaste numret så hittar du det på
BYA-49-webb-LR.pdf

Tillbaka