Byaluren

Byaluren, Vikens egen tidning, utges av Vikens Kultur- och Byaförening och utkommer vår och höst. Till den har vi gjort layouten sedan 2003. I det ligger också att administrera produktionen och att hålla kontakt med annonsörer och föreningar i området. Uppdraget har också inneburit att, tillsammans med övriga redaktionen, redigera och bygga en tidning. På senare tid också att skriva en del av artiklarna i den.


Mina-Byalurar-47 Redaktionen består numera av Olof Engvall, chefredaktör och ansvarig utgivare, Christer Johansson, Pehr Frykman och Lotta Strömgren Jönsson. Nytillkomna i redaktionen från nummer 46 är Sarah Åkesson samt Lotta Hördin. Vår husfotograf är, från och med nummer 43 som kom ut hösten 2015, Fredrik Rege.

Vill du läsa det senaste numret, som förstås är det bästa vi gjort, med bland annat en intervju med världskända Larsviken, klicka här, #47 BYALUREN

Tillbaka