Våra böcker

Under åren har vi också producerat ett antal böcker för olika kunder. Den första var åt Peter Chamberlain som jag fick kontakt med via min gamle vän Claes Bluhme i Skanör. Tillsammans, med Willy Bandhold som fotograf, tillbringade vi två veckor på Marco Island  längst ned på västra Florida. Vår gemensamme vän Christer Berg hade en lägenhet där som vi fick flytta in i och varifrån vi med Christers lokalkunskap kunde uppsöka lämpliga platser för bokens bilder.

golf1

GOLFSITUATIONER.
En golfbok för Peter Chamberlain, Falsterbo, med foto av Willy Bandhold. Tryck Raster förlag. Den innehåller de eviga sanningar som alla golfspelare ständigt behöver påminna sig.

KOB-Bok

LEVEBRÖD
En bok för KOBIA, Stockholm, som är gjord med ett antal samarbetspartners inom redigering, copy och tryck.

HOV_omslag

HOVRÄTTEN I MALMÖ.
För dem började vi med en bok som dokumenterar verksamheten i de gamla lokalerna med anledning av flytten till helt nya lokaler på andra sidan kanalen i Malmö.

Vikengolf EN AV VÄRLDENS FÅ ÄKTA LINKSBANOR
Epitetet gäller den lilla 9-hålsbanan i Viken norr om Helsingborg. Över hela världen finns cirka 33 000 golfbanor men bara 247 som klassifieras som äkta linksbanor! En av de 247 är Helsingborgs Golfklubbs bana i Viken vilket Claes Kvist i Hickory Goffers of Helsingborg tyckte var värt en bok.
pet-oljaBOK OM PETERSSONSKA FONDEN I VIKEN
Det senaste bokprojektet producerat under 2015. En uppdaterad version av en bok vi gjorde en första version av redan 2007. Nu finns den i en version där tillbyggnaden av Vikens Kyrka med Skeppet presenteras. Hela det projektet är bekostat av ”Stiftelsen Sjökapten Albert Peterssons och hans hustra Ida Peterssons Familjefond”. Producent av boken är Stiftelsens ordförande Stig Nilsson i Viken.