Bädd&Bad

Vår trogna kund från slutet av 1960-talet till 2013 då de, som många andra företag i en föränderlig reklambransch började med inhouse-verksamhet i marknadsföringen.
Från början låg deras huvudverksamhet på frottéprodukter till företag i både Sverige och många andra länder i Europa. Som mest producerade vi då ett antal 32-sidiga broschyrer i 7 språkversioner för dem.
Så här kunde de se ut…

BB99-34-Omslag

BB99-Uppslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numera är det företag inom hotellsektorn som är Bädd&Bads huvudkunder. Först och främst i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Dessutom är Tyskland, Island och England marknader som de bearbetar. Dels genom direktutskick av de ”Bulletiner” som vi visar exempel på nedan, dels genom en katalog för alla sortimenten.

Som en bilaga i katalogerna låg också sortimentet från Bädd&Bads samarbete med GroupeGM i Frankrike där de är en av medlemmarna – ett exempel ser du här.

Vi gjorde för Bädd&Bad också design av nya serier amenities för hotell runt om i Norden.
Här ett exempel på sådana skisser och hur vi presenterar dem.

Tillbaka