din-X

Sedan 2013 jobbar vi inte längre med din-x.
Men innan dess har vi under många år stått bakom alla former av marknadsföring och dessutom designen av det nya formspråket på stationerna runt om i landet.
Här följer en skiss på stationen på Olympia i Helsingborg, gjord innan den var byggd


din-X står också för många av de nya stationer i glesbygd
som etablerats under senare tid.
Här nedan är vår illustration av hur de minsta av dessa skulle komma att se ut.
En konstruktion som bygger på en bas av en väntkur för busshållplatser. Sådana stationer blir nu fler och fler runt om i landet.

Tillbaka