BKL DESIGN

BKL inredningsdesign ligger i Lerberget och har jobbat med detta i snart trettio år. Bland deras stora kunder finns Skistar och med det bland annat Högfjällshotellet i Sälen samt anläggningarna på Hundfjället.
När det funnits behov av att komplettera BKL:s inredningsidéer med idéarbeten kring namnfrågor, inredningskisser och marknadsföring har vi anlitats av BKL. Det senaste projektet är ett utvecklingsprojekt för Hundfjället med idé och namn för fyra restaurangverksamheter.

Till det gjorde vi principskisser för de olika delarna.
Först entrén med bar…

…sedan en skiss på den nya fönsterväggen i Brasseriet…

…Loungedelen i slutet av Brasseriet…

…och slutligen en skiss på den lite enklare restaurangen, Alfredos.

Allt samlat i en presentation som du kan se här.