Zoegas

För Zoegas i Helsingborg gjorde vi under många år idélösningar och illustrationer av olika slag. Ett av de största var satsningen på CoffeeShops i egen regi som i olika format etablerades i allt från små näröppetbutiker till stora köpcentra. Under en tid gällde det till och med en satsning på Coffeeshops på tunnelbanestationerna i Stockholm.
Logotypen för dem alla, gjordes av oss och såg ut så här.

Idéskiss till inredningen och exteriören av en sådan, på tåg- eller tunnelbaneperrong
samt skisser till Shop-in-Shop för hela bönor i livsmedelsbutiker.

Avslutningsvis en idéskiss till CoffeeShop som planerades, bland annat för
Nordstan-centret i Göteborg.