Konfektyrfabriken i Hälsingborg

Vårt senaste tillskott på kundlistan. I starten ett tiotal produkter med en gemensam designlinje i retrokaraktär. Här visar vi några av dem.
konfektyr-grupp