Tidsdokument

Detta är ett projekt som vi nu jobbat med ett tag för att hitta finansiering. Grunden till boken är att Helsingborgs Museer och Kulturmagasinet emottagit en gåva – från
AB Helsingborgsbild och Lindberg Foto – på i runda tal en miljon negativ.

Bilderna är tagna i Helsingborg mellan åren 1940 och 1985 och avhandlar det mesta av betydelse som hände under denna period: Människornas vardag och helg, inblickar de stora Helsingborgsföretagen, stadens tillväxt och mycket annat.

Detta är vår skiss till omslag för boken på 240 sidor.
Reportern till höger i bild är Lasse Holmqvist.
Och här två av de tänkta uppslagen. Med sista spårvagnen, parad för kungen och
från evakueringen av den Danska Brigaden vid krigsslutet.
Nedan till vänster en bild från isvintrarna i mitten från 40-talet och till höger
vyer från Parapeten och Stattena.

Några fler exempel på bilder i den skänkta samlingen ser du här…