Hovrätten

EN MINNESBOK OM HOVRÄTTENS GAMLA LOKALER.
Vi har gjort en idélösning och formgivning på basis av befintliga bilder tagna av dem själva eller andra fotografer. Designen på boken bygger på den företeelse inom domstolsväsendet som heter just ”Minnesbok”. Det har under alla år funnits som ett slags protokoll över fall som behandlats inom rätten och används bitvis fortfarande – trots datorernas intåg. Första delen av boken innehåller en historik över Hovrätten i Malmö och Blekinge samt bilder från de fantastiska lokalerna vid sidan av Malmö Slott. Andra hälften berättar om människorna och livet i hovrätten under dess senare år.

Klicka här så får du se lite av innehållet.