Levebröd

En bok för bagare som vi gjorde för KOBIA. Vi stod för formgivning och typografering samt redigering av faktasidor och en omslagsbild till en bok som producerades i samarbete med kundens marknadsavdelning och att antal ytterligare fria producenter av text och tryck.

Omslaget fick denna form med en bild av Studio Fredrik Rege i Helsingborg.
Här några exempel på sidor i receptboken.