Säsongen 2013

Detta skrivet i början av 2014 då idén till denna specialsida för Dirty kom.
Därav bilden med golftomtarna nedan. Därav också den ofullständiga resultatrapporteringen från året.

Dirtyvänner.
En sammanfattning av året 2013 börjar av naturliga skäl med slutet – finalen och prisutdelningen. Det är ju dit vi alla strävat under året! Jag citerar mig själv från mailet med resultaten:

Tack för en, på många sätt, härlig dag. Solig start, men för de flesta alltmer mörknande himmel. Dock inte för Wernrud som plockade ÅRETS GOLFARE, VINNARE FINAL samt ÅRETS RUNDA. Titeln VINNARE FINAL gladde ytterligare 14 smärre vinnare som hade satsat rätt och fick sina pengar tillbaka – eller mer.

Förvånande nog överlät Wernrud  NEAREST till Kjell och LONGDRIVE till Tage.

Det av Hans Ohlin så generöst skänkta vandringspriset ”Sallys Skinbag” hade Anders redan försäkrat sig om genom sina 53 skins under året. Jag kan till Hans vidarebefordra den syn jag hade när alla övriga redan samlats uppe vid kaffebordet:

Anders, svingande något av järnen nere på golvet till matsalen. Med utropet ”Vilka härliga klubbor”.

Ett tack till alla från sekreteraren för bjudningen på Buffén och allt annat. Och inte att förglömma – PA och Anne-Maries fantastiskt komponerade och generösa buffé. Med benäget bistånd av Anders har jag förstått.

Det kompletta resultatet hittar du här Dirty -13 FINAL

Slutligen – God Fortsättning med sekreterarens Golftomtar…

Golftomtar-red

De tre första rundorna för i år är nu avverkade och protokollet ser du på länken nedan. Jag skriver också in vinnare varje vecka samt fördelning av skins.

Hans Ohlin har fått kasta in handduken denna säsong pga att synen försämrats påtagligt och operation förmodligen väntar. Själv har jag, som vissa redan vet, haft problem med vristerna under början av året. Och handleden när vristerna fixat sig. Jag har därför fått uppskov med min medlemsavgift i Viken.
Men tror nog nu att jag vågar mig på att betala.

Vinnare tävling 2 på Rya blev Stellan med en 71:a. Skins CW 8, BT och HE 4 var samt 2 till SB.

Rond 3 är avverkad och här är Ulfs rapport:

Hej Classe! Det blev till slut bara tre DD-spelare och en gäst ( jag vågar inte nämna könet). Två hemmaspelare, Lars Öijer och Tage Sahlstrand ställdes mot en Ryaspelare, undertecknad. Det blev en fantastiskt trevlig golfrunda i underbart väder på Vasatorps TC-bana. Att jag låter lite lyrisk beror det på, att när vi räknade ihop resultatet, stod jag, till framför allt min egen förvåning, som segrare. Det är trevligt med artiga värdar.

Resultat:
 Ulf Mossberg:       78      nettoslag
Lars Öijer:                90           ”
Tage Sahlstrand:   96           ”
Skinstävlingen gick ut på sista hålet med följade fördelning:   Tage  4   och   Ulf 14.
Med det resultatet hade det varit kul om alla varit där!
Resultat efter tre ronder: Dirty Dozen 13-05-01
FJÄRDE RONDEN. 

Nu börjar det likna något! Tre kompletta bollar och sekreteraren med som ”övervakare”. Samtliga spelare lätt chockade över den nya slopetabellen på Rya. De flesta spelar idag med ett eller flera dubbelslag så den diskussionen är väl nu avslutad för gott kan jag tänka. Bra spel på de flesta håll och de flesta scorer på sjuttiotalet. Det talar för att den nya slopen är rätt dessutom.

Segrade gjorde Björn – för andra gången detta år. Det var dessutom en större prestation denna gång med 11 laddade kombattanter. Däremot fick han bara 2 skin, en ganska vanlig konsekvens för segrarna tycker jag mig kunna ha sett. Anders tog 7, Bengt 5, CB 3 och AG 1. Allt utspelade sig i ett ganska hyfsat golfväder med bara några stänk i luften på första tee.

Här är alla veckans resultat: Dirty 13-05-08

FEMTE RONDEN
Ett överraskande fint eftermiddagsväder förbyttes sista hålen till ett riktig ruskigt dito. Trots det var majoriteten av resultaten på 70-talet. Värst var Lars Öijer med en 70:a!!

På det fick han bara ett skin medan HB med sin 83:a fick 2. Bara tre gick ut – till stor glädje för de flesta. Vad jag förstår blir nästa vecka också på Rya. De som denna vecka hade önskat sig Danmark tyckte nog att det räckte med den släng vi fick av busvädret över det landet och var inte alltför besvikna.
Anmäl som vanligt men tänk på att konkurrensen om platserna varit hår de två senaste veckorna. Alla resultat hittar du här… Dirty 13-05-22

Det blev under hösten, bland annat på grund av att Hans Ohlin fick avsäga sig fortsatt spel på grund av sina synproblem, en diskussion om eventuella nya medlemmar på grund av detta.

Meningarna i detta ärende var delade och sekreteraren gjorde, på eget bevåg, en enkel sammanställning av deltagandet under året. Vi har tre tider på Rya och vill inte ha fler. (Kommer säkert inte heller att kunna få.) Beläggningen på dessa tolv platser konstaterades då vara i snitt 10,5. Allt beräknat efter spel från 04-24 till 09-25 = totalt 22 gånger.

Nio, tio, elva eller tolv har vi varit fjorton gånger.
Fler än tolv har vi varit fem gånger.
Färre än nio har vi varit åtta gånger.
Endast en gång har vi bara varit en boll – 1 maj spelade bara tre!

På grundval av detta, och i muntligt samråd med övriga i kommittén, skickade sekreteraren ut ett meddelande i samband med kallelsen till finalkvällen. I detta slog vi fast att ingen anledning fanns att ta in fler medlemmar. Bland annat för att det inte skulle bli ett diskussionsämne under kvällen.

 INTAGNINGSKOMMITTÉNS FÖRSTA MÖTE
Utifrån egna idéer till en ny tävling samt för att tillsammans diskutera ämnet nya medlemmar på ett mer formellt sätt och kanske tillsammans formulera formerna för detta inbjöd Christer Berg oss i intagningskommittén till en torsdagslunch på Mollberg senare i oktober. Inför denna lunch tvingades sekreteraren inse att han inte skulle kunna bli någon stadig medlem nästa år. Även om inte mitt handikapp går att jämföra med det Hans råkat ut för så är inte min enarmsgolf bra nog för att fortsätta spela 18 hål varje vecka. Dessutom har det under hösten alltför många gånger fått konsekvenser för min förmåga att jobba med det jag vill. Det kan tyckas att jag kunde kommit på detta tidigare, men att avsluta en 27 år lång karriär inom ”The Dirty Dozen of Honorable Golfers” är inget lätt beslut. Detta beslut ledde i alla fall till förändringen i uppfattningen om nya medlemmar samt till att Anders skrev ihop en text om formerna för detta. Den texten finns här nedan.

OM NYA INTAGNINGAR
I samband med gruppens lunchmöte på Mollberg i oktober konstaterade vi att i takt med att vi blir äldre kommer att behöva fylla på med nya medlemmar. Men det finns ett egenvärde i att inte bli för många, eftersom allt större fredade-startid-grupper äventyrar förmånens existens. Dessutom tror vi att en större grupp tär på känslan av samhörighet.

Vi föreslår därför att maxantalet fastställs till 18
Gruppen föreslår vidare att ingen enskild dirtymedlem kan utlova ett medlemskap. Riktlinjen bör vara att det är gruppen, genom den utsedda antagningskommitteen som efter intern överläggning, och om utrymmes finns, kan erbjuda detta en gång per år, och att om någon ber om att få komma in i gänget så ska standardsvaret för den enskilde dirtymedlemmen vara ”just nu finns det inte utrymme för flera, men jag ska be kommittén att anteckna ditt intresse.” Ett olämpligt svar är t ex ”jag ska se vad jag kan göra”, vilket ju kan leda till att högt ställda förhoppningar grusas och skapar missämja.

OM EN NY TÄVLING
Redan nästa år skall vi testa en litet annorlunda säsong. Det första inslaget i det nya är att vi samlas till ett enkelt inledande startmöte. Kanske bara en lunch i en miljö där vi kan prata någon timme om kommande förväntningar och följande idé…

CB föreslår att vi introducerar en foursometävling inom Dirty med följande utformning:

Lottning till foursomepar under startmötet.

Lagen spelar alla mot alla under året på Vikenbanan. Lagen bestämmer själva när, men tidsgränser för respektive omgångar  sätts av sekreteraren. Blir detta ett uppskattat inslag i Dirtysamvaron kör vi vidare nästa år också.